Glöggtest 2011

Sveriges största glöggtest – Hela Systembolagets sortiment

Glöggtesterna utförs som blindtester med en utökad testpanel på totalt 10 personer. Den utökade panelen består av både kvinnor och män i olika åldrar. Allt för att säkerställa testets objektivitet samt representera en större målgrupp.

Gloggtest.se har valt att dela upp testerna i tre olika kategorier, vinglögg, starkvinsglögg och smaksatt glögg. Det är svårt att testa och jämföra starkvinsglögger med vinglögger. Vinglögg kan lätt framstå som tam i jämförelse med starkvinsglögg av en testperson, medan en annan kan tycka att starkvinsglöggen bara smakar sprit. Samma sak gäller smaksatta glöggar som ogärna ska jämföras med klassiskt kryddad glögg.

Nedan redovisas 2011-års stortester. Utöver dessa stortester finns en mängd fokustester för de som vill läsa mer om en speciell produkt.

För mer ingående tester om enskilda produkter, titta i kategorin tester.